Onderneming en Recht

Aandelen aan toonder per 1 juli afgeschaft voor niet-beursgenoteerde vennootschappen

De papieren aandelen aan toonder worden op 1 juli 2019 afgeschaft voor niet-beursgenoteerde vennootschappen. Dit moet misbruik van deze aandelen voorkomen. De aandelen aan toonder worden via een statutenwijziging omgezet in aandelen op naam. Doet de vennootschap dit niet, dan gebeurt dit van rechtswege op 1 januari 2020. Aandeelhouders van papieren aandelen aan toonder moeten deze inleveren bij de vennootschap. Dit kan tot 1 januari 2021. Doen zij dat niet, dan verliezen zij de rechten die zijn verbonden aan hun aandelen. Niet-ingeleverde aandelen komen automatisch in handen van de vennootschap.

Beursgenoteerde vennootschappen moeten toonderstukken vanaf 1 juli 2019 registreren op één verzamelbewijs. Dit verzamelbewijs wordt voor elke beursvennootschap bewaard in een kluis van een intermediair, zoals een bank of beleggingsinstelling. Aandelen aan toonder kunnen dan alleen nog via een effectenrekening worden verhandeld. Aan de hand van de effectenrekening of het aandeelhoudersregister van een nv kan worden nagegaan wie een aandeel aan toonder in handen heeft.