Modellen

Actuele modellen die aansluiten op de dagelijkse praktijk

Snel op weg met meer dan 450 praktijkmodellen

Modellen

Praktijkmodellen

De ruim 450 praktische modellen – verdeeld over globaal 20 inhoudelijke vakgebieden – zijn door onze senior vakspecialisten ontwikkeld en worden continue getoetst en up-to-date gehouden. Ook streven wij doorlopend naar uniformiteit in en tussen de diverse modellen. Steeds staat daarbij het gebruiksgemak voorop.

Fiscount Kwaliteitssysteem

Accountantskantoren kunnen niet zonder een schriftelijk kwaliteitssysteem, waarin de kwaliteitsbeheersing van het kantoor wordt beschreven. Het systeem zorgt ervoor dat alle medewerkers weten wat de belangrijkste interne afspraken zijn en het geeft handvatten bij bijzondere gebeurtenissen.

Het Fiscount Kwaliteitssysteem (FKS) bevat allerlei modellen voor het beheersen van jouw kantoororganisatie en werkprocessen. Kern van het systeem is een praktisch en overzichtelijk kwaliteits-/kantoorhandboek. Uiteraard zijn hierin alle verplichte aspecten opgenomen, zoals voorgeschreven door de accountantsberoepsregelgeving (waaronder de NVKS), inclusief regelgeving voor assurance-opdrachten. Het handboek is overigens makkelijk specifiek te maken voor non-assurance kantoren. Administratie- en belastingadvieskantoren, maar ook accountantskantoren die gebruik mogen maken van het verlichte regime, kunnen ook kiezen voor de compacte versie van het handboek, zie de toelichting op het Fiscount Kwaliteitskader (FKK) hierna.

Fiscount Kwaliteitskader

Heb je een administratie- en/of belastingadvieskantoor? Je hoeft dan geen uitgebreid kantoor- of kwaliteitshandboek te hebben. Deze verplichting uit de beroepsregelgeving van accountants geldt namelijk niet voor jouw kantoor. Daarnaast geldt er een licht regime voor kleine accountantskantoren (met 1 of 2 accountants en maximaal 5 overige medewerkers). Ook in dat geval ben je vrijgesteld van deze verplichting. Maar ook als je een klein accountants-, administratie- of belastingadvieskantoor hebt, wordt er ook van jouw (steeds meer) verwacht dat je een beheerste en integere bedrijfsvoering hebt. Denk hierbij aan de eisen vanuit de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) en de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG); de opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

De Wwft en de AVG vragen expliciet van jouw als dienstverlener dat je een beleid hebt rond de naleving van deze regelgeving. Zeker in het geval van een incident rond ongebruikelijk transacties of persoonsgegevens kan je onzorgvuldigheid worden verweten, als je rond deze aspecten geen schriftelijke richtlijnen hebt opgesteld. Ook bij andere onverhoopte incidenten rond de dienstverlening kan het helpen als je kunt aantonen dat je wel werk hebt gemaakt van de opzet en naleving van een kwaliteitssysteem. Immers, ook het BW eist (invulling van de) zorgplicht.

Hoe doe je dat?

Met het Fiscount Kwaliteitskader (FKK): een compacte versie van het uitgebreidere handboek uit het Fiscount Kwaliteitssysteem (FKS). Het Kwaliteitskader bevat de hoofdlijnen van een kwaliteitsbeleid voor accountants-, administratie- en belastingadvieskantoren, waarin uiteraard specifieke aandacht is besteed aan de eisen van de Wwft en de AVG. Elk jaar zal het Kwaliteitskader door Fiscount worden geactualiseerd, waarbij je als gebruiker een gedetailleerd wijzigingsoverzicht ontvangt, zodat je de eigen versie van jouw kantoor eenvoudig kunt bijwerken.

Abonnees op het Kwaliteitskader hebben ook toegang tot alle andere modellen rond kantoororganisatie en -kwaliteit die het FKS bevat, met uitzondering van het uitgebreide accountantshandboek.

Meer weten over de Fiscount Modellenbank? Neem dan contact op met:

Angelique

Angelique Westerhof
kantorenondersteuning

038 456 1902
a.westerhof@fiscount.nl