Educatie

Fiscount educatie; praktische vertaling naar jouw dagelijkse praktijk

Educatie

Breed aanbod cursussen, trainingen, webinars en leerroutes

Jouw cliënt verwacht van jou adequaat advies en actuele antwoorden op gestelde vragen. Onze cursussen, trainingen en leerroutes sluiten daar perfect bij aan. Onze ervaren adviseurs staan midden in de praktijk als ‘adviseur van de adviseurs’. Zij staan met hun tips en tools garant voor een praktische vertaling naar jouw dagelijkse praktijk. Daarnaast ontwikkelen onze adviseurs cursussen, trainingen, webinars en leerroutes die zijn gebaseerd op actuele thema’s en naar de laatste stand van rechtspraak en wet- en regelgeving. Tijdens de cursussen, trainingen, webinars en leerroutes zoeken zij de interactie met de deelnemers en wordt veel van de materie vanuit praktijkcases benaderd en uitgewerkt. Zo kom je tot aanvullende en nieuwe inzichten en inspirerende oplossingen. Mede hierdoor verzorgt Fiscount inmiddels – zowel op maat als via open inschrijving – meer dan 400 cursussen, trainingen en webinars per jaar.

Extra cursusinformatie

Al onze cursus- en trainingsprijzen zijn inclusief syllabi, eventueel ander materiaal, een certificaat van deelname en catering, en altijd exclusief overnachtingen en btw. Kantoren die bij ons zijn aangesloten ontvangen altijd 25% korting op onze prijzen.

PE-punten/-uren

Onze cursussen, trainingen, webinars en leerroutes voldoen volledig aan het nieuwe PE-systeem voor accountants en voor het RB, de NOAB en de NIRPA, steeds geaccrediteerd met PE-punten/PE-bestedingsuren. Fiscount heeft sinds jaar en dag de CEDEO-erkenning, met de hoogste score voor de audit: Permanente Educatie. Onze actualiteitenbijeenkomsten voor de loonadministratie, ‘Arbeid en Recht’, zijn  door de NIRPA wederom gewaardeerd met een 9! Kortom, je krijgt waar voor je geld.

Fiscount is partner van SRFA

De SRFA is een stichting die is opgericht met de doelstelling ‘het bevorderen en in stand houden van de kennis omtrent de financiële en fiscale beroepsuitoefening en het bevorderen van een vakbekwame, correcte en transparante uitoefening van financiële en fiscale beroepen’. De stichting heeft geen winstoogmerk en onderhoudt registers van individuele professionals die een goede opleiding hebben genoten en hun vak aantoonbaar bijhouden. Toegang tot de registers is mogelijk onafhankelijk van opleiding en opleider.

Meer weten over de SRFA, klik hier voor meer informatie.

Meer weten over onze cursussen, trainingen en webinars? Neem dan contact op met:

Bente Mooring portret

Bente Mooring
medewerker educatie

038 456 1904
b.mooring@fiscount.nl
Jantine de Boer portret

Jantine de Boer
functioneel- en applicatiebeheerder

038 456 1908
j.deboer@fiscount.nl