Onderneming en Recht

Voormalige restauranthoudster moet als borg facturen accountant betalen

Voormalige restauranthoudster moet als borg facturen accountant betalen

Een restaurant verkeert in slecht weer. Daardoor blijven de facturen van een accountant ter grootte van € 10.000 onbetaald. Er wordt daarom een betalingsregeling getroffen, waaronder een borgstellingsovereenkomst met een van de exploitanten van het restaurant. Zij verleent een borgstelling van € 10.000. Als het restaurant begin 2008 failliet gaat, vordert de accountant ruim € 7.000 van de exploitante op grond van de borgstellingsovereenkomst. Terecht, oordeelt Hof Amsterdam. Er zijn wel betalingen gedaan, maar nauwelijks door de borg. Zij had na het faillissement namelijk slechts € 350 betaald. Hierdoor kan de accountant nog maximaal € 9.650 op haar verhalen.