Fiscount FinancieringsService

Fiscount FinancieringsService

Bedrijfsfinanciering

Er is een toenemende behoefte vanuit accountants-, administratie- en (belasting)advieskantoren aan specialistische kennis op het gebied van bedrijfsfinancieringen. Het financieringslandschap is continu in beweging. Dit komt mede door de terugtrekkende beweging van banken op het gebied van bedrijfsfinanciering en een toename van alternatieve financiers. Dit maakt het vinden van een passende bedrijfsfinanciering meer complex.

Fiscount FinancieringsService

Fiscount FinancieringsService richt zich op advisering en bemiddeling van bedrijfsfinancieringen en is ontstaan vanuit een samenwerking tussen Fiscount en WeCapital. Ons doel is om kantoren en hun relaties te ondersteunen, te ontzorgen en op te leiden.

Onze dienstverlening

Onze dienstverlening houdt in:

 • Advisering over financieringsvraagstukken
 • Bemiddeling bij financieringen
 • Beoordelen van financieringsvoorstellen
 • Sparringpartner voor jou en je klanten
 • Kenniscentrum voor jou op het gebied van bedrijfsfinancieringen

Begeleiding financieringsproces

De begeleiding van het financieringsproces bestaat concreet uit de volgende vijf stappen:

 1. Stap 1: Intake
 2. Stap 2: Toetsen financierbaarheid
 3. Stap 3: Bepalen financieringsalternatieven
 4. Stap 4. Afstemming informatiebehoefte
 5. Stap 5. Aanvraag financiering

Financieringsproces nader toegelicht

Samen regelen wij een passende financiering door….

 • onze ruime ervaring in (alternatieve) bedrijfsfinanciering
 • een efficiënt financieringsproces
 • de directe toegang tot een groot netwerk van financieringspartners
 • een financieel voordeel en gunstige voorwaarden
 • kennis te delen en door op te leiden

Naast de ruime kennis over bedrijfsfinancieringen is het goed om te weten dat we je ook verder kunnen helpen op het terrein van rentederivaten en bij de begeleiding en advisering in een bijzonder-beheersituatie bij de bank. Ook hebben we kennis op het gebied van financieringen voor agrarische bedrijven.

FinancieringsScan

Wij krijgen vaak de vraag gesteld of de bedrijfsplannen ook financierbaar zijn. En zo ja, wat dan de financieringsmogelijkheden zijn? Met regelmaat toetsen wij in een vroeg stadium bedrijfsplannen op hun financierbaarheid. Op basis van een QuickScan van de financiële situatie zijn wij in staat om de financierbaarheid te toetsen. Deze Quickscan wordt uitgevoerd op basis van een aantal relevante financiële kengetallen en een juiste interpretatie van de uitkomsten. Met onze jarenlange ervaring kunnen wij een realistische inschatting maken van de financieringsmogelijkheden en welke financieringsbronnen interessant zijn.

Is jou ook een bedrijfsplan voorgelegd en wil je weten of jouw klant financierbaar is? Maak dan gebruik van onze FinancieringsScan.
Wij bieden deze aan tegen een introductietarief van € 825,- excl. BTW.

Contact

Niels Leijten foto

Niels Leijten
financieringsspecialist • trainer

038 303 4134
n.leijten@fiscount.nl