Financieringsproces

Wij hebben geprobeerd dit zo goed mogelijk in een paar overzichtelijke stappen op een rijtje te zetten.

Stap 1: Intake
Fiscount FinancieringsService is een kenniscentrum en vraagbaak op het gebied van bedrijfsfinancieringen. In eerste aanzet kan het kantoor de financieringsbehoefte vooroverleggen. Op hoofdlijnen wordt de casus beschreven en worden met elkaar de mogelijkheden afgetast en denkrichtingen voor oplossingen gedeeld.

Stap 2: Toetsen financierbaarheid
In dit stadium wordt meer de diepte ingegaan. Op basis van een bedrijfsbeschrijving, financiële gegevens en investeringsplannen wordt de financierbaarheid getoetst. Afhankelijk van de complexiteit en de casus wordt hier ook een persoonlijk gesprek met de ondernemer aan gekoppeld.

Stap 3: Bepalen financieringsalternatieven
Wanneer we aanknopingspunten hebben gevonden om tot een financieringsoplossing te komen, gaan we verder met het bepalen van de juiste financieringsoplossing. Dit is vaak een meer complex proces. Er zal bepaalt moeten worden welke financier en weke voorwaarden het beste passen bij het investeringsvraagstuk dat voorligt en dat ook voor de toekomst passend blijft. Dit kan eventueel met de financieringspartners die geselecteerd zijn.

Stap 4: Afstemming informatiebehoefte, rol en taakverdeling
Om een financieringsoplossing te kunnen invullen, zijn in de regel aanvullende gegevens nodig. Dit kan bestaan uit een businessplan, prognoses etc. Hierin zien wij een rol weggelegd voor het aangesloten kantoor. In samenwerking met het kantoor creëert Fiscount FinancieringsService de informatiebasis voor het aanvragen van de financiering. Uiteraard kan het kantoor volledig ontzorgd worden in dit traject, maar de praktijk leert dat samenwerking tot de mooiste oplossingen leidt.

Stap 5: Aanvraag financiering
Afhankelijk van de financieringsvraag worden een of meerdere financieringsoplossingen gezocht. De financieringsoplossing wordt eerst door Fiscount FinancieringsService getoetst en bekeken of dit passend is voor de ondernemer. Wanneer dit het geval is, wordt het proces begeleid tot het moment van verstrekking van de financiering.

Checklist Financieringsaanvraag

Voor jouw klant hebben wij een checklist financieringsaanvraag gemaakt. Hierin staan een aantal praktische tips die helpen om een financieringsaanvraag goed voor te bereiden.

Bel mij gerust voor een nadere toelichting

Ard 1

Ard Dekker
financieringsspecialist

06- 51 71 76 64
a.dekker@fiscountfinancieringsservice.nl