Uitgave klantcommunicatie FiscContact: De nieuwe privacyregels van de AVG; je moet er echt iets mee!

Iedere organisatie die persoonsgegevens opslaat, krijgt te maken met de nieuwe privacyregels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die vanaf 25 mei a.s. in werking treden.

Dit betekent ook voor veel van jouw cliënten dat zij veranderingen moeten doorvoeren in de wijze waarop zij en hun medewerkers deze gegevens be- en verwerken, bewaren, beveiligen en gebruiken. Met dit FiscContact voorzien van een handige actiepuntenlijst en met bijbehorende AVG-modellen kun jij je cliënten daarbij ondersteunen, zodat zij tijdig AVG-proof zijn en forse boetes worden voorkomen.

Meer informatie?

Suzan Lommers

Suzan Lommers
relatiebeheerder

06 - 825 08 392
s.lommers@fiscount.nl
Paul Böhmer

Paul Böhmer
relatiebeheerder

06 - 317 91 012
p.bohmer@fiscount.nl