Modelbrief Basistekst inzake inspanningsverplichting scholing NOW 2.0

Voorbeeld document bekijken

Bekijk voorbeeld

Aanvullende informatie

Werkgevers kunnen deze basistekst gebruiken om de OR of PVT of  - bij het ontbreken daarvan - de werknemers te informeren over aanvraag van NOW 2.0-subsidie en de invulling van de daarbij behorende inspanningsverplichting scholing. Vanwege de diversiteit van MKB-werkgevers moet deze basistekst als richtinggevend worden beschouwd en aan de individuele situatie van de werkgever worden aangepast.
Zonder lidmaatschap
65,-

Meer informatie

Ron van Baarlen

Ron van Baarlen
adviseur sociale zekerheid | trainer

0181 - 45 34 83
r.baarlen@fiscount.nl