Zakelijke mediation, herstructurering en business coaching

Uit de herstructureringspraktijk (3): de levensvatbaarheidsbeoordeling

Herstructureren gaat over het anders inrichten van de juridische organisatie van een onderneming en/of het anders inrichten van het reorganiserend vermogen van een onderneming. In het tweede geval ligt de focus op de creditzijde van de balans. Hierbij kan het gaan om schuldsanering. Maar ook andere oplossingen zijn denkbaar: herfinancieren, later betalen, over een langere periode betalen, minder rente betalen, omzetten in aandelen, etc. Hoe kijkt de Belastingdienst hiernaar? De Belastingdienst is onder voorwaarden bereid om ‘ook mee te doen’. Zij stelt daartoe wel een aantal voorwaarden, waaronder de beoordeling omtrent levensvatbaarheid. Wat houdt dit in?

(Gedeeltelijke) kwijtschelding van belastingen en/of premies voor ondernemers kan aangevraagd worden middels een daartoe ingericht formulier. Dit formulier dient onder andere te worden aangevuld met een oorzakenanalyse, een 36-maandsliquiditeitsprognose en een levensvatbaarheidsbeoordeling. Uit de levensvatbaarheidsbeoordeling dient te blijken dat de onderneming na het nemen van de maatregelen weer levensvatbaar is. Maar wanneer is daar sprake van? Dit is een praktische definitie:

Een onderneming is levensvatbaar indien het business- en verdienmodel van de onderneming – na een eventuele (schuld)sanering en/of reorganisatie – dermate robuust zijn, dat deze voldoende kasstroom genereren om aan de verplichtingen met betrekking tot aflossingen (inclusief betalingsregelingen) en rentebetalingen te voldoen, alsmede voldoende ruimte laten om noodzakelijke groei-, ontwikkelings- en vervangingsinvesteringen te doen/financieren en de ondernemer voldoende middelen bieden om van te leven.

Levensvatbaarheid is dus gedeeltelijk subjectief, houdt rekening met verschillende (stoplicht)scenario’s en kan/zal mede dienen te worden onderbouwd met kasstroomoverzichten, aangevuld met bijvoorbeeld ratio’s en/of (specifieke) kengetallen. Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met drs. Servaas M.M. Vrijburg (s.vrijburg@fiscount.nl).

Tip

Op 8 november aanstaande vindt de training ‘De rol van de accountant in een zakelijk (WHOA-) schuldsaneringstraject’  plaats. Tijdens deze training (verzorgd door Servaas Vrijburg) wordt dieper ingegaan op de belangrijkste aspecten van dit traject.