Zakelijke mediation, herstructurering en business coaching

Hoe breng je een conflict in kaart met de 2e i (individuen)?

Het zogenoemde 7-i-model is een model om conflicten in kaart te brengen en om inzicht te verkrijgen. Het model kan helpen om vervolgens een ‘diagnose’ te stellen, zodat het beste ‘medicijn’ kan worden ingezet. Overigens dient men zich hierbij te realiseren dat een conflict een tegenstelling is in belangen, behoeften en/of zorgen. Een conflict is dus niet (altijd) een synoniem voor ‘ruzie’. In de vorige aflevering stond de eerste ‘i’ centraal, die staat voor issues. Bij de tweede ‘i’ gaat het over individuen; ieder neemt zijn eigen ervaringen, kennis, karakter en referentiekader mee en heeft ook zijn eigen belangen.

Bij individuen is het nuttig om te onderzoeken wat het antwoord is op de volgende vragen:

  • Wie zijn partijen?
  • Wat zijn het voor ‘types’?
  • Bij wie ligt het ‘probleem’ en bij wie (eventueel) de ‘oplossing’?
  • Wat beweegt partijen om niet toe te geven?

De vraag wat partijen beweegt om niet toe te geven, leidt direct tot een vervolgvraag: begrijpen c.q. overzien partijen de kwestie wel? Kennis- en/of informatiegebrek kan hier debet aan zijn. Of gaat het om principes – en wat zijn die principes dan? Of gaat het om geld, zijn de bedragen realistisch? Of komt er druk van buiten, zodat toegeven gepaard kan gaan met ‘gezichtsverlies’? Als dergelijke punten niet inzichtelijk worden, ontstaat het risico dat het einde van de exploratiefase maar niet in zicht komt, doordat men in kringetjes blijft ronddraaien.

Meer weten? Neem dan contact op met drs. Servaas M.M. Vrijburg (s.vrijburg@fiscount.nl).