Zakelijke mediation, herstructurering en business coaching

Uitkomsten 2e fiscale mediationtafel – vertaling naar de praktijk

Op 25 mei jl. werd de tweede fiscale mediationtafel gehouden. De focus lag hierbij op de vraag “Hoe kunnen we hetgeen wat is opgehaald tijdens de eerste ronde tafel daadwerkelijk gaan realiseren?” In de kern gaat het hierbij om vijf aandachtgebieden: als eerste dient fiscale mediation laagdrempeliger te worden, met een meer uitnodigende routing ernaartoe. Ook kan er meer voorlichting plaatsvinden aan zowel adviseurs als inspecteurs. Ten tweede dient fiscale mediation dient, net als fiscaal procesrecht, deel uit te gaan maken van een fiscale opleiding. Een derde aandachtspunt: er komt een separate opleiding fiscale mediation voor zowel adviseurs als inspecteurs. Maar dat is nog niet alles.

Naast de hiervoor genoemde drie aandachtsgebieden zal er ook een aantal wetswijzigingen nodig zijn om de rechtspositie van belastingplichtigen te verbeteren. En tot slot kan ook de rechterlijke macht een ondersteunende rol spelen om de inzet van fiscale mediation aan te moedigen voor kwesties die zich daarvoor lenen.

Bijgaand het meer uitgebreide verslag van de 2e ronde tafel.