Zakelijke mediation, herstructurering en business coaching

Bedrijven in nood (2): geen of onvoldoende winst

Bedrijven in nood (2): geen of onvoldoende winst

De tweede categorie bedrijven in nood is de groep bedrijven die onvoldoende winst maakt. Als er hard gewerkt wordt en het resultaat lange tijd uitblijft, ontstaat het risico van moedeloosheid. Moedeloosheid maakt op den duur onverschillig en in die fase wil je niet terechtkomen. Financieel redden deze bedrijven het vaak nog wel. Onvoldoende of geen winst hoeft immers nog geen liquiditeitsproblemen te betekenen. Winst is deels subjectief. Het gaat dus om de groep waarbij de geobjectiveerde winst in relatie tot de ondernemingsactiviteiten te lang en te veel onder de maat is. Waaraan kun je deze groep klanten herkennen?

Deze klanten kun je herkennen aan de uitputtingsslag die er bij hen plaatsvindt. Medewerkers vertrekken en dat maakt het probleem alleen maar groter. De oorzaak ligt vaak in een te lage wendbaarheid van de organisatie, van de mensen en/of de kostenstructuur. Ook is er vaak weinig focus op omzet in relatie tot marges en ontbreekt het veelal aan een goede kostprijscalculatie. De tussenlaag tussen de ondernemer(s)/eigenaren en de uitvoeders is vaak zwak of ontbreekt. Vaak is sprake van autocratisch leiderschap.

Tip
Omdat er geen acute nood is, is er vaak ruimte voor quick wins: betere planning, betere voor- en nacalculatie, verbetering van de bezetting, etc. De ondernemer zal er echter wel voor open moeten staan. Bij autocratisch leiderschap is dat nu juist het zwakke punt. Hier ligt een nadrukkelijke rol voor de accountant/adviseur om dit te agenderen. Meer weten? Mail naar s.vrijburg@fiscount.nl.