Zakelijke mediation, herstructurering en business coaching

Bedrijven in nood (1): geen of onvoldoende heldere koers

Bedrijven in nood kunnen in grofweg vier categorieën worden ingedeeld. Bij de minste vorm van nood gaat het om het ontbreken van een duidelijke koers (missie en visie) naar de toekomst. Er is vaak nog wel wat tijd. De nood is er, maar is veelal niet urgent. In verreweg de meeste gevallen wordt er ook simpelweg hard doorgewerkt. Echter, bij het ontbreken van een duidelijke – gemeenschappelijke(!) – koers naar de toekomst, is het wel heel toevallig als iedereen precies de goede kant op loopt. Immers, niemand weet welke kant dat is. Waaraan kun je deze groep klanten herkennen?

Deze klanten kun je herkennen aan uitstelgedrag. Vaak is de communicatie tussen de belangrijkste personen zwak en getuigt deze ook van weinig diepgang. De waan van de dag wint het altijd. Ook investeert deze categorie klanten weinig in vormen van samenwerking en onderlinge verhoudingen. Maar als je niet helder hebt ‘waarheen’, kom je aan de hoe-vraag niet eens toe.

Tip
Deze bedrijven dienen hun status onder ogen te zien. Zij zullen het gesprek letterlijk intern met elkaar moeten aangaan. Veelal onder begeleiding. Vanuit zichzelf gebeurt dat niet. Hier ligt een nadrukkelijke rol voor de accountant/adviseur om dit te agenderen, want ergens houdt het op en ontstaat het risico van ‘gedoe’. Met alle risico’s van dien. Meer weten? Mail naar s.vrijburg@fiscount.nl.