Zakelijke mediation, herstructurering en business coaching

Bedrijven in nood (3): geen of onvoldoende liquiditeiten

Bedrijven in nood (3): geen of onvoldoende liquiditeiten

De derde groep bedrijven in nood bestaat uit de bedrijven die in liquiditeitsproblemen dreigen te komen. Vaak is hard ingrijpen de enige oplossing. Veelal gaat het dan om schuldsanering in combinatie met andere vormen van sanering en reorganisatie. Bedrijven die al in de liquiditeitsproblemen zitten, zijn veelal te laat. Juist in de fase (grofweg 3 tot 9 maanden) ervoor (liquiditeitsproblemen dreigen, maar zijn er nu nog niet) is er nog enige ruimte om tot oplossingen te komen. Een continu bijgewerkte liquiditeitsprognose is bittere noodzaak. Waaraan kun je deze groep klanten herkennen?

Deze klanten identificeer je aan de hand van paniekerig gedrag en vreemde bokkesprongen. De druk van buiten (financiers, crediteuren, e.d.) neemt voor hen soms stevige vormen aan. Af en toe neemt de ondernemer (vreemde) besluiten zonder zijn of haar accountant of adviseur daarbij te betrekken. Schaamte kan hierbij een serieuze rol spelen. Deze groep bedrijven kun je vaak ook herkennen aan de fase die eraan voorafgaat. Deze kenmerkt zich door gebrek aan daadkracht en matig werkkapitaalmanagement.

Tip
Omdat de nood hoog is, is ondersteuning bij schuldsanering (minnelijk, dan wel bijvoorbeeld via de WHOA) noodzakelijk en soms zelfs de laatste redding. Toets wel of de ondernemer daartoe in staat is. Het zijn zware trajecten (ook voor de accountant en de adviseur). Meer weten? Mail naar s.vrijburg@fiscount.nl.