Subsidie

Noordelijke provincies maken innovatiesubsidies bekend

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) heeft alvast een ‘sneak preview’ gepubliceerd over de innovatiesubsidies die mkb-bedrijven in de noordelijke provincies in 2020 kunnen aanvragen. Zo wordt vanaf 1 april de subsidieregeling Versneller Innovatieve Ambities (VIA) voor het innovatieve mkb uit de provincies Drenthe, Friesland en Groningen opengesteld. Vanaf 14 januari 2020 kunnen er ook weer aanvragen worden ingediend voor subsidie-instrumenten vanuit het Economic Board Groning, de EBG-regelingen. Deze zijn bedoeld voor de inhuur van externe deskundigen, stimulering van de werkgelegenheid en het ontwikkelen van technisch nieuwe producten en processen.

De subsidieregeling Versneller Innovatieve Ambities (VIA) kent drie subsidie-instrumenten: VIA 2020 Ontwikkelingsprojecten, VIA 2020 Organisatie-innovatie en VIA 2020 Softwareontwikkeling. Het VIA Ontwikkelingsproject is een cash R&D-subsidie, die max. 35% (50% bij een samenwerking) van de subsidiabele kosten vergoedt voor de ontwikkeling van voor de ondernemer technisch nieuwe producten, processen of diensten (maximale subsidie € 100.000). De VIA Organisatie-innovatie vergoedt 50% van de subsidiabele kosten voor het inschakelen van een onafhankelijke deskundige bij het ontwikkelen en implementeren van een nieuwe manier van organiseren, een nieuw verdienmodel of een samenwerking met andere partijen met een maximum van € 12.500. Met de VIA Softwareontwikkeling kunnen ondernemers subsidie ontvangen voor het (laten) ontwikkelen van technisch nieuwe software. De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten (minimale subsidie € 10.000, maximale subsidie € 50.000). Alleen mkb-ondernemingen uit Drenthe, Friesland en Groningen kunnen de VIA-instrumenten aanvragen.

 

Subsidie-instrumenten EBG

De EBG bevat ook drie subsidie-instrumenten:

  • De EBG AdviesregelinG provincie Groningen 2020 (EBGAG20) vergoedt 50% van de subsidiabele kosten (max. € 12.500) voor de inhuur van een externe deskundige voor diverse adviesactiviteiten inzake bedrijfsvoortzetting of -overname;
  • De EBG ArbeidsplaatsenregelinG provincie Groningen 2020 (EBGAPR20) richt zich op het stimuleren van werkgelegenheid, door werkgevers tegemoet te komen in de loonkosten van nieuwe medewerkers. De maximale subsidie is € 50.000 en het bedrag per gerealiseerde arbeidsplaats hangt af van de bedrijfsgrootte.
  • De EBG InnovatieregelinG provincie Groningen 2020 (EBGIG20); hiermee kan maximaal € 50.000 subsidie worden verkregen voor het ontwikkelen van een technisch nieuw product, proces of procedé of een haalbaarheidsstudie naar de voorgenomen innovatie.

 

Mkb-ondernemers kunnen voor alle drie de regelingen aanvragen indienen van 14 januari jl. tot en met 31 december 2020. Op voorwaarde dat dit ondernemers zijn uit de gemeenten Het Hogeland, Midden-Groningen, Delfzijl, Appingedam, Loppersum, de voormalige gemeente Ten Boer en de dorpen Ezinge, Feerwerd, Garnwerd en Aduarderzijl.