Subsidie

DHI-subsidie voor exporterend mkb weer open sinds 15 januari

De populaire subsidieregeling voor Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsprojecten en Investeringsvoorbereidingsstudies (DHI) is opnieuw geopend op 15 januari jl. De DHI-regeling is bedoeld om Nederlandse mkb’ers te stimuleren in hun ambities om internationaal te gaan ondernemen in opkomende markten en ontwikkelingslanden. De regeling ondersteunt deze bedrijven in het verrichten van onderzoek naar export-/investeringsmogelijkheden in het doelland. Daarnaast ondersteunt de regeling ook in het demonsteren van exportproducten of technologieën in het doelland.

De DHI-subsidie kan gedurende heel 2020 worden aangevraagd. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Naar verwachting is er voldoende budget om alle inhoudelijk goed aansluitende projecten te honoreren. Voordat een DHI-aanvraag kan worden ingediend, moet de aanvrager wel eerst een quickscan indienen. Dit kan uiterlijk tot twee weken voordat de eerste aanvraagronde sluit. Daarna volgt een advies, waarin kenbaar wordt gemaakt of het project voldoende aansluit bij de regeling.

 

Subsidiebedragen

De subsidie bedraagt ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten, waarbij de projectkosten minimaal € 50.000 moeten bedragen. Het subsidiebedrag kan oplopen tot € 200.000. Het totale budget van deze aanvraagronde bedraagt € 9 miljoen, waarvan € 4 miljoen beschikbaar is voor DGGF-landen en € 5 miljoen voor overige landen. Voor fragiele doellanden geldt bij deze openstellingsronde een hogere subsidie, van 60%. Dit zijn: Algerije, Burkina Faso, Egypte, Ethiopië, Irak, Jemen, Jordanië, Kenia, Libanon, Libië, Mali, Marokko, Niger, Nigeria, Oeganda, Palestijnse Gebieden, Senegal, Soedan, Somalië, Tsjaad, Tunesië en Zuid-Soedan.

Aanvragen kunnen het hele jaar worden ingediend, totdat het budget op is.

 

Tip

De aanvraag voor de DHI bestaat onder andere uit een omvangrijk en gedetailleerd projectplan. De projectkosten komen in aanmerking vanaf de indieningsdatum van de aanvraag. Bereid de aanvraag en de daaraan voorafgaande quickscan daarom tijdig voor. Alhoewel de quickscan niet omvangrijk is, geeft deze de beoordelaar wel een eerste beeld van het project. Op basis daarvan wordt geadviseerd of het raadzaam is om de aanvraag in te dienen. Het is daarom belangrijk om de quickscan zorgvuldig en volledig in te vullen.