Pensioen

Niet aangemelde werknemer krijgt schadevergoeding

Niet aangemelde werknemer krijgt schadevergoeding

In de arbeidsovereenkomst van een werknemer was opgenomen dat ‘… bij werkgever bestaat een collectieve pensioenvoorziening waaraan werknemer verplicht is deel te nemen…’. De werknemer in kwestie werd niet aangemeld door zijn werkgever. Hij vordert schadevergoeding, omdat de werkgever geen uitvoering geeft aan de pensioenovereenkomst. De rechter geeft de werknemer in dezen gelijk. Het verweer van de werkgever dat er geen pensioenovereenkomst tot stand is gekomen – omdat de werknemer een aanmeldformulier niet zou hebben geretourneerd – snijdt geen hout. Die voorwaarde wordt namelijk niet genoemd om tot een pensioenovereenkomst te komen.