Pensioen

Alsnog verdeling pensioenrechten ruim 20 jaar na scheiding

Een man en een vrouw zijn in 1986 gescheiden. De door de man opgebouwde pensioenrechten zijn destijds niet verdeeld. In 2008, als de man de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, claimt de vrouw alsnog de verdeling van de opgebouwde pensioenrechten. De stelling van de man dat de vrouw door ‘jaren stil te zitten’ haar rechten op het pensioen had verspeeld, deelt de rechter niet. De man heeft geen bijzondere omstandigheden aangevoerd, die aannemelijk maken dat sprake is van rechtsverwerking. Deze uitspraak uit 2011 is pas onlangs gepubliceerd en bevestigt de lijn dat je je als verrekeningsplichtige echtgenoot dus niet al te makkelijk op rechtsverwerking kunt beroepen.