Pensioen

Leg wijziging pensioenregeling goed uit en documenteer alles

Leg wijziging pensioenregeling goed uit en documenteer alles

Een werkgever beëindigde circa zeven jaar geleden de gesloten pensioenovereenkomst met zijn werknemers. Dat gebeurde destijds in overleg met de werknemers, waarbij de werkgever ook heeft aangegeven dat met name de financiële situatie van de onderneming voortzetting van de pensioenovereenkomst bemoeilijkte. De werkgever heeft zijn werknemers toen ook een compensatie gegeven. Van de beëindiging van de pensioenovereenkomst zijn destijds weinig stukken opgemaakt. Dit jaar wordt een werknemer ontslagen. Deze persoon claimt vervolgens dat hij schade heeft geleden door de beëindigde pensioenovereenkomst. Door de ontbrekende vastlegging ontstaat er een lastige discussie.

Tip

Bespreek als werkgever elke ingreep in de pensioenregeling met je werknemers. Geef duidelijke voorbeelden van de gevolgen en leg de gemaakte afspraken goed vast. Zie erop toe dat iedere werknemer de informatie ook daadwerkelijk krijgt.