Onderneming en Recht

Oud-werkgever niet aansprakelijk voor loon werknemers na overname onderneming

Wanneer een onderneming wordt overgenomen door een ander, neemt die verkrijgende partij ook de rechten en plichten over. Dit geldt dus ook voor de rechten en plichten ten aanzien van de werknemers die mee overgaan naar de nieuwe eigenaar. In de wet is bepaald dat de overdragende partij nog één jaar hoofdelijk aansprakelijk blijft voor de over te dragen verplichtingen. Het hof heeft nu echter beslist dat de overdragende partij nadrukkelijk niet aansprakelijk is voor de (loon)verplichtingen die ontstaan ná de overnamedatum. De werknemer kan dan ook uitsluitend de verkrijgende partij aanspreken.