Onderneming en Recht

Fruitteler in het gelijk gesteld; manager handelaar was niet vertegenwoordigingsbevoegd

Fruitteler in het gelijk gesteld; manager handelaar was niet vertegenwoordigingsbevoegd

Een fruitteler en een handelaar krijgen een stevige discussie met elkaar. Een manager van de handelaar komt tussenbeide en sluit twee overeenkomsten af met de fruitteler. De facturen die de fruitteler vervolgens verstuurt, blijven onbetaald. De handelaar meent dat de manager niet bevoegd was om de overeenkomsten te sluiten (want er werd afgeweken van eerdere overeenkomsten). De fruitteler verkeerde in de veronderstelling dat de manager wel bevoegd was en dat de schijn van volmacht hem in ieder geval beschermt. Het hof geeft de fruitteler gelijk – hij kon niet weten dat de manager niet vertegenwoordigingsbevoegd was. De handelaar moet de facturen nu alsnog voldoen.