Onderneming en Recht

Dispuut over betalingsachterstand resulteert niet in bestuurdersaansprakelijkheid

Dispuut over betalingsachterstand resulteert niet in bestuurdersaansprakelijkheid

Een koeriersdienst en transportbedrijf staan tegenover elkaar. De koeriersdienst heeft zo’n 20 jaar werkzaamheden verricht voor het transportbedrijf, maar in 2016 loopt de betalingstermijn op. Hierover worden afspraken gemaakt, waarna een deel wordt betaald. Het transportbedrijf gaat in 2017 alsnog failliet, waarna de koeriersdienst de bestuurder uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid aanspreekt. Het hof herhaalt dat een hoge drempel bestaat en meent dat het eerder gevoerde gesprek over de achterstallige facturen en de nieuwe betalingsafspraken, onvoldoende is. Er hebben immers ook na die datum nog betalingen plaatsgevonden.

Tip

Zorg ervoor dat je strakke betalingstermijnen en -voorwaarden hanteert en trek direct aan de bel zodra facturen (langere tijd) onbetaald blijven. De adviseurs binnen Fiscount helpen je graag bij het treffen van incassomaatregelen.