Onderneming en Recht

Mocht VvE besluiten om een hekwerk te plaatsen op witte lijnen parkeerplaats?

Een perceel dat uit een weg en 59 parkeerplaatsen bestaat, wordt gesplitst in 59 appartementsrechten. Hierbij wordt een VvE opgericht. Onder meer Skiindoor Landsmeer heeft enkele appartementsrechten in eigendom. Wanneer de VvE besluit om een hekwerk te plaatsen op de witte lijnen tussen de parkeerplaats en de weg, moet iedere eigenaar meebetalen. Skiindoor Landsmeer weigert te betalen en stelt dat het besluit nietig is. De rechter toetst in deze zaak allereerst of de witte lijnen overeenkomen met de zwarte lijnen van de splitsingstekening. Volgens Skiindoor Landsmeer vertegenwoordigen die lijnen privégedeelten van de parkeerplaatsen van de appartementseigenaren.

De VvE is juist van mening dat de lijnen tot de gemeenschappelijke gedeelten behoren, waarover zij het beheer voert. Volgens de rechter zijn de parkeerplaatsen inderdaad de privégedeelten. Echter, in het Modelreglement waarnaar wordt verwezen in de splitsingsakte, is opgetekend dat tot de gemeenschappelijke gedeelten en gemeenschappelijke zaken kan worden gerekend: “de grond, (…) alsmede de vloeren en de wanden die de scheiding vormen tussen gemeenschappelijke gedeelten of tussen (…) privé gedeelten”.

Ofwel, de scheidslijnen behoren tot de gemeenschappelijke gedeelten en daarom mocht de VvE hierover een besluit nemen.