Onderneming en Recht

DGA wil zakelijke factuur voor tuinwerkzaamheden eigen woning

DGA wil zakelijke factuur voor tuinwerkzaamheden eigen woning

De DGA van CT-plus heeft een offerte opgevraagd voor werkzaamheden aan de tuin van zijn woning. De werkzaamheden zijn op verzoek van de DGA aan CT-plus gefactureerd. De opdrachtnemer vordert betaling van de facturen door de DGA in privé. De DGA stelt dat niet hij in privé de facturen moet betalen, maar het bedrijf. Hier gaat het hof niet in mee. De Hoge Raad heeft bepaald dat de vraag of er voor eigen rekening en risico wordt gehandeld, afhankelijk is van wat partijen daarover over en weer hebben gezegd en uit elkaars gedragingen hebben afgeleid. Ook moet er rekening worden gehouden met alle andere relevante omstandigheden. Dit is de zogeheten Kribbebijter-maatstaf.

Gerechtshof Den Bosch past de Kribbebijter-maatstaf in deze zaak als volgt toe. In de eerste plaatst stelt het hof zich op het standpunt dat het werkzaamheden aan de tuin van de woning betreft. De opdrachtnemer mocht daarom in beginsel aannemen dat de DGA handelde voor eigen rekening en risico. Dat de facturen op naam van het bedrijf zijn gesteld, maakt dit niet per definitie anders. Temeer omdat in deze zaak de offerte is uitgebracht aan de DGA in privé. Ook is niet gebleken dat de woning gebruikt werd voor zakelijke activiteiten. De facturen waren ‘valselijk’ geboekt op een ander zakelijk project van het bedrijf.