Onderneming en Recht

Grote bedrijven moeten mkb straks mogelijk binnen 30 dagen betalen

De wettelijke termijn waarbinnen grote bedrijven de facturen betalen van mkb-bedrijven, moet worden verkort naar 30 dagen, vindt staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat wil. Om dit te kunnen doorvoeren, moet uit de evaluatie van de ‘Wet betalingstermijnen grote bedrijven’ blijken dat grote bedrijven de huidige maximale termijn van 60 dagen als norm hanteren. De evaluatie staat gepland voor deze zomer. Inmiddels blijkt uit cijfers van financieel dienstverlener Graydon al dat de betalingstermijnen van grote naar kleine bedrijven in 2018 is opgelopen tot een gemiddelde van 41,5 dagen, terwijl in de tien jaar ervoor de termijn juist was gezakt naar 36,5 dagen.

Op 1 juli 2017 trad de ‘Wet betalingstermijnen grote bedrijven’’ in werking. Sindsdien geldt voor grote ondernemingen een maximale betalingstermijn van 60 dagen vanaf de factuurdatum voor hun overeenkomsten met mkb-bedrijven en zzp’ers. Die termijn gold direct voor nieuwe overeenkomsten. Bestaande overeenkomsten moesten binnen één jaar na de inwerkingtreding worden aangepast, dus op uiterlijk 1 juli 2018.

 

De huidige regeling

De ‘Wet betalingstermijnen grote bedrijven’ kent een standaard betalingstermijn van 30 dagen, tenzij is overeengekomen dat de termijn wordt verlengd tot maximaal 60 dagen. Wordt er niet betaald binnen de betalingstermijn, dan mag jouw mkb-cliënt wettelijke rente (8%) in rekening brengen aan de grote ondernemer. De berekening van de wettelijke rente start in elk geval 60 dagen nadat de factuur is ontvangen. Overeenkomsten met een langere betalingstermijn dan 60 dagen worden nietig verklaard en automatisch omgezet in een betalingstermijn van 30 dagen. Betaalt de grote onderneming vervolgens pas na 30 dagen, dan is zij automatisch de wettelijke rente verschuldigd over de dagen waarmee de termijn wordt overschreden. Je cliënt kan de wettelijke rente opeisen tot 5 jaar na de overschrijding van de betalingstermijn. Zijn beide bedrijven klein of beide bedrijven groot? In dat geval mogen wel langere betalingstermijnen worden afgesproken.

 

Kwalificatie grote onderneming

Voor de kwalificatie ‘grote onderneming’ wordt aangesloten bij de criteria die hiervoor gelden in het jaarrekeningenrecht. Een rechtspersoon kwalificeert dus als ‘grote onderneming’ als zij op twee achtereenvolgende balansdata aan twee van de drie volgende criteria heeft voldaan:

 

  • de waarde van de activa (balanstotaal) bedraagt meer dan € 20 miljoen;
  • de netto-omzet bedraagt meer dan € 40 miljoen;
  • het gemiddelde aantal werknemers bedraagt meer dan 250.