Onderneming en Recht

Ex-bestuurder persoonlijk aansprakelijk voor niet betalen transitievergoeding

Een bestuurder van een noodlijdende vennootschap in de ijzerhandel sluit namens de vennootschap een vaststellingovereenkomst (vso) met een werknemer. Daarbij komen zij een transitievergoeding overeen van € 12.500 bij de beëindiging van het arbeidscontract. Kort daarna wordt de vennootschap ontbonden en uitgeschreven bij de KvK.  De ex-bestuurder start vervolgens een nieuw gelijksoortig bedrijf met het voormalige personeel van de ijzerhandel, behalve met de werknemer met wie een vso was gesloten. De verschuldigde transitievergoeding is niet aan hem betaald. Daarvoor is de ex-bestuurder persoonlijk aansprakelijk, oordeelt Rechtbank Rotterdam.

Volgens de kantonrechter moet de gang van zaken direct na het tekenen van de vaststellingsovereenkomst met de werknemer al bekend zijn geweest bij de ex-bestuurder. Dit betekent ook dat hij toen al wist  – of redelijkerwijs had moeten weten – dat de transitievergoeding nooit zou worden betaald. Daarom treft hem een ernstig verwijt en daarvoor is hij persoonlijk aansprakelijk op grond van artikel 6:162 BW.