Kantooropvolging

Noodzaak van een goed informatiememorandum (IM)

Noodzaak van een goed informatiememorandum (IM)

Een goed opgesteld informatiememorandum (IM) is in een verkoopproces van essentieel belang. In het proces van een bedrijfsovername heeft de verkopende partij een informatieplicht en de koper een onderzoekplicht. Deels komt de betreffende informatie tot uitdrukking in het IM. Het IM dient dermate ingericht te zijn dat het voorziet in de beantwoording van relevante vragen, die een potentiële koper mogelijkerwijs zou kunnen hebben voor het uitbrengen van een niet bindende bieding. Een goed IM voorkomt dat het verkoopproces te lang duurt en tot ergernis kan leiden.

Een goed IM zorgt er bovendien voor dat de verkoper de regie houdt in het proces van informatie-uitwisseling. Een IM moet een koper niet alleen goed informeren, maar tegelijkertijd ook zijn interesse opwekken én vasthouden.