Kantooropvolging

Inhoud van een goed IM

Elke partij vormt zich een eigen oordeel over de waarde van het kantoor, waarbij de praktijk vaak is dat zij in ongelijke mate geïnformeerd zijn. In tegenstelling tot de koper, weet de verkoper precies wat wordt verkocht. Zo komen zij beiden tot een eigen inzicht met betrekking tot de verwachte geldstromen en de bijbehorende risico’s. Een belangrijk voordeel van een IM is dat alle geïnteresseerde partijen op gelijke wijze worden geïnformeerd. Hierdoor kunnen zij op basis van dezelfde informatie een eerste niet bindende bieding doen en het gesprek met de verkoper aangaan.

In principe beschrijft het IM alle essentiële elementen van de onderneming. Het IM heeft als doel de potentiële koper:

  • te informeren over de historie van het kantoor, de reden van oprichting, ontwikkeling door de jaren heen tot nu toe en de reden van verkoop;
  • inzage te geven in de financiële ontwikkeling met een meerjarenoverzicht en een balans en resultatenrekening met toelichting op ‘grote’ verschillen;
  • inzicht te verschaffen in het kantoor; huisvesting, kantoororganisatie waaronder ICT, dienstverlening, medewerkers, klanten, compliance, financiële prestaties, sterktes en zwaktes en potentiële verbeterpunten, USP’s;
  • enthousiast te maken voor het kantoor en de mogelijke strategische voordelen voor hem/haar als koper;
  • een meer nauwkeurige profielschets te geven waaraan de koper moet voldoen;
  • te informeren over de bereidheid (in tijd, geld en/of moeite) van de verkoper in de transitiefase na overdracht aan de koper;
  • financiële prognoses te geven, waarmee een waardebepaling kan worden uitgevoerd.

Tip
Het is voor de verkoper belangrijk om alle gegevens te verstrekken die de koper nodig heeft. Zo minimaliseert hij zijn garantieverplichtingen. Wat de koper van tevoren weet, zal namelijk in de koopsom verdisconteerd zijn. Kortom, zorg voor een goed IM. Het opstellen van een goed IM kost tijd, maar die tijd is het meer dan waard. Belangrijk: zorg voor een rechtsgeldig getekende geheimhoudingsovereenkomst.