Kantooropvolging

Hoe presenteer je je kantoor?

Hoe presenteer je je kantoor?

Om je op een overnamesite te presenteren, wordt een profielschets of teaser opgesteld. Deze is zowel geschikt om door een overnameadviseur direct gebruikt te worden voor kandidaten, als wel voor plaatsing op een overnamesite. Een profielschets dient vooral voor promotionele doeleinden. Het maken van een goede profielschets die de belangstelling kan opwekken bij een potentiële koper is dan ook belangrijk. Voorkomen moet worden dat er met hagel wordt geschoten. Kortom, concreet genoeg, maar wel anoniem. Enkele vaste punten die in het kantoorprofiel worden vermeld zijn de regio, het kantoortype, omvang omzet, aantal medewerkers en ‘resultaten’, aangevuld met het profiel van de kandidaat-koper.

Tip
Ga alleen in gesprek met partijen waarvan je inschat dat zij willen, kunnen en zouden kunnen passen. Voorafgaand aan het gesprek is het belangrijk om een geheimhoudingsovereenkomst te tekenen, waarmee je discretie waarborgt. Een overnameadviseur heeft hierbij een toegevoegde waarde. Deze persoon kan zaken voorbereiden en uitvoeren, zodat je pas als kantoor in beeld komt nadat de geheimhoudingsovereenkomst is getekend.