Fiscaal

Wetsvoorstellen en brief inzake box 3

Wetsvoorstellen en brief inzake box 3

Er zijn twee wetsvoorstellen ingediend met betrekking tot box 3. Het wetsvoorstel Wet rechtsherstel box 3 codificeert de hersteloperatie van de box-3-heffing over de jaren 2017 tot en met 2022 op grond van de forfaitaire spaarvariant. Het wetsvoorstel Overbruggingswet box 3 introduceert het tijdelijke box-3-stelsel dat ook is gebaseerd op de forfaitaire spaarvariant. Dit stelsel geldt voor de jaren 2023 tot en met 2025. Hiertoe wordt het vermogen onderverdeeld in de categorieën banktegoeden, overige bezittingen en schulden, die allemaal een eigen forfaitair rendementspercentage hebben. In een separate brief geeft staatssecretaris Van Rij aan dat er geen rechtsherstel voor de box-3-heffing over 2017 tot met 2020 komt voor de niet-bezwaarmakers. Zij kunnen wel ambtshalve vermindering aanvragen, maar die verzoeken zullen worden afgewezen, conform de uitspraak van de Hoge Raad van 20 mei 2022.