Fiscaal

Nota van wijziging bij het Belastingplan 2023

Nota van wijziging bij het Belastingplan 2023

Veel van de koopkrachtmaatregelen zijn al verwerkt in het Belastingplan 2023. Een deel van de maatregelen kon daarin niet meer worden meegenomen en wordt in een nota van wijziging opgenomen bij het Belastingplan 2023. De uitwerking van deze maatregelen wordt bij de nota van verslag naar de Tweede Kamer gestuurd, zodat de maatregelen mee kunnen in de reguliere parlementaire behandeling. Hierna in de lees meer hebben we de meest in het oog springende maatregelen opgenomen.

  • Verhoging van het percentage van de vrije ruimte in de werkkostenregeling over de eerste € 400.000 fiscale loonsom met 0,22%. Daardoor gaat het percentage van 1,7% naar 1,92%;
  • De doelmatigheidsmarge in de gebruikelijkloonregeling wordt afgeschaft.
  • Structurele verhoging van het budget voor EIA en MIA met respectievelijk € 100 miljoen en € 50 miljoen per jaar vanaf 2023;
  • Invoering van een plafond voor aftrekbare periodieke giften van € 250.000 per huishouden.