Fiscaal

Vermindering box-3-heffing bij veel vermogen maar geen inkomen in box 1 en 2

Een echtpaar heeft over 2018 een vermogen van € 1,3 miljoen. Zij hebben geen inkomen in box 1 en box 2. Het werkelijke rendement bedraagt € 26.427. Zij krijgen een box-3-heffing van € 10.451 opgelegd. Volgens het echtpaar is de box-3-heffing een individuele en buitensporige last voor hen. Rechtbank Noord-Nederland is het met hen eens. Het besteedbaar netto-inkomen van het echtpaar komt, na aftrek van de box-3-heffing, onder de bijstandsnorm. Het echtpaar moet dus interen op hun vermogen om de box-3-heffing te betalen. Dat kan niet de bedoeling van de wetgever zijn, aldus de rechtbank. Daarom wordt de aanslag verminderd tot € 3.250 na aftrek van de heffingskortingen.

 

Commentaar

De roep om een box-3-heffing op basis van het werkelijke rendement wordt luider en luider. Zeker nu banken niet of nauwelijks nog spaarrente uitbetalen en mensen dus interen op hun vermogen. De druk op de wetgever wordt verder opgevoerd, nu er ook in de rechtspraak vaker wordt voorzien in het ontstane rechtstekort. We verwijzen hiervoor ook naar de conclusie van A-G Niessen van enkele weken geleden. Toch deelde staatssecretaris Vijlbrief kortgeleden aan de Tweede Kamer mede dat de nieuwe box-3-heffing er waarschijnlijk niet komt voor 2025. Een eerdere wijziging van de box-3-heffing is volgens hem niet uitvoerbaar.