Fiscaal

Kamervragen beantwoord over wijzigingen BOR

Staatssecretaris Vijlbrief heeft Kamervragen beantwoord over aanpassing van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in de schenk- en erfbelasting. Hij stelt vast dat de BOR complex is en dat de voordelen vooral toekomen aan een kleine groep ondernemers. Toch wil hij de uitkomsten van een lopende evaluatie afwachten, voordat hij eventuele aanpassingen gaat doorvoeren. De uitkomsten worden verwacht in het eerste kwartaal van 2022. Aanleiding voor de oplaaiende discussie rond de BOR is een voorstel van de RB, met ideeën voor aanpassing van de regeling. De staatssecretaris vraagt zich af of dit voorstel tot een eenvoudiger en doelmatiger BOR zal leiden.

De staatssecretaris laat weten dat hij nog niet kan aangeven wanneer de doelmatigheidsverbeteringen uitvoerbaar zijn voor de Belastingdienst. Wel geeft hij aan dat aanpassing van de bedragen en percentages van de BOR mogelijk is per 1 januari 2023, mocht daartoe worden besloten.