Fiscaal

Vader en dochter met samenwoonovereenkomst zijn voor IB fiscale partners

Een vader en zijn dochter (> 27 jaar) besluiten vanwege zijn toenemende zorgbehoefte te gaan samenwonen. Zij sluiten een notariële samenwoonovereenkomst met een zorgplicht, die niet verder gaat dan de wederzijdse verplichting om bij te dragen aan de huishoudingskosten. Volgens de Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst kwalificeren zij voor de Wet IB 2001 als fiscale partners (mits beiden ingeschreven staan in de BRP). In het gepubliceerde standpunt staat dat het niet uitmaakt hoe het contract genoemd wordt. Zolang ten minste de onderlinge vermogensrechtelijke verhoudingen zijn opgenomen in de overeenkomst, is deze gelijk te stellen aan een samenlevingscontract.