Fiscaal

Paardenbak met stallen en weidegronden zijn aanhorigheden bij woning

Paardenbak met stallen en weidegronden zijn aanhorigheden bij woning

Een eigenaar van een landelijk gelegen woning koopt percelen grond bij zijn woning. Hij laat daarop een accommodatie bouwen voor het houden van paarden. Aanvankelijk bedoeld om deze bedrijfsmatig te exploiteren, maar uiteindelijk worden de paardenbak met stallen en weidegronden alleen door de dochter gebruikt voor haar paardenhobby. De aankoop van de grond en de bouw van de accommodatie is gefinancierd met een hypothecaire lening van € 1.088.477. De eigenaar trekt de rente af in zijn IB-aangifte. De inspecteur stelt dat de lening,  paarden, stallen en weidegronden in box 3 thuis horen en weigert de aftrek.

Rechtbank Gelderland toetst de situatie van de eigenaar aan de criteria die de Hoge Raad in zijn uitspraak van 16 juli 1993 formuleerde voor de aanwezigheid van een ‘aanhorigheid’ bij de eigen woning. Volgens de Hoge Raad is sprake van een aanhorigheid als een gebouw behoort bij, in gebruik is bij en naar de omstandigheden beoordeeld dienstbaar is aan de woning. Op grond van deze criteria zijn de paardenbak met stallen en de weidegronden aanhorigheden bij de woning. De renteaftrek als eigenwoningrente in box 1 is ten onrechte geweigerd.

Let op
De uitspraak van de Hoge Raad is helaas niet gepubliceerd. Wel vind je in de doorklik de vindplaatsen van deze uitspraak in onder meer VN, BNB, FED en WFR met de bijbehorende annotaties.