Fiscaal

Oproep herbeoordeling stopzetting kinderopvangtoeslag

Oproep herbeoordeling stopzetting kinderopvangtoeslag

De Belastingdienst stopt bij meer mensen tijdelijk met de terugvordering van toeslagen. Ouders die vermoeden dat hun kinderopvangtoeslag in het verleden onterecht is stopgezet, kunnen zich melden bij het Serviceteam gedupeerden Kinderopvangtoeslag: 0800 – 2 358 358. Het serviceteam gaat de stopzetting van de toeslagen dan opnieuw beoordelen. Ouders hoeven tijdelijk hun schulden niet terug te betalen en de Belastingdienst stopt met verrekenen. Ook het beslag leggen op loon of uitkering wordt tijdelijk stopgezet. Ouders die zich al eerder hebben gemeld, hoeven dat niet opnieuw te doen. Dit meldt de Belastingdienst op zijn site.