Fiscaal

Geen eHerkenning voor 40.000 fiscale eenheden

Ongeveer 40.000 fiscale eenheden kunnen geen eHerkenning aanvragen. Zij voldoen niet aan de criteria voor het ondernemersbegrip en zijn daarom niet ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Zonder KvK-nummer kan er geen eHerkenning worden aangevraagd. Er wordt nu gewerkt aan een oplossing, waarbij gebruik wordt gemaakt van bestaande kennis bij de Belastingdienst over de rechtspersoon. Daardoor kan worden bepaald tot welke fiscale eenheid de rechtspersoon behoort. Dit staat in een brief aan de Tweede Kamer van minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Ook ongeveer 5.000 open fondsen voor gemene rekening en niet-ondernemende samenwerkingsverbanden voldoen niet aan het ondernemersbegrip, waardoor zij geen eHerkenning kunnen aanvragen. De oplossing voor deze groep wordt gezocht in aanpassing van het Handelsregister of opname in een nieuw in te richten authentiek register.