Fiscaal

Geen aftrek voor betalingen aan ex – ontbreken onderhoudsplicht

Geen aftrek voor betalingen aan ex – ontbreken onderhoudsplicht

Een man en een vrouw zijn tot 14 augustus 2013 geregistreerde partners van elkaar. Zij leggen in een vaststellingsovereenkomst vast dat zij na ontbinding van hun fiscaal partnerschap geen alimentatie aan elkaar verschuldigd zijn, omdat zij ieder in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. De man betaalt in 2016 toch bedragen aan de vrouw, waaronder hypotheekrente en aflossing en trekt deze af als partneralimentatie. Ten onrechte, oordeelt Rechtbank Den Haag. De man maakt niet aannemelijk dat de betalingen aan de vrouw als zodanig kwalificeren en dus voortvloeien uit een onderhoudsplicht als bedoeld in artikel 6.3 Wet IB.

Uitgaven voor onderhoudsverplichtingen zijn:

  • periodieke uitkeringen of verstrekkingen op grond van een rechtstreeks uit het familierecht voortvloeiende verplichting, tenzij deze worden gedaan aan bloed- of aanverwanten in de rechte lijn of in de tweede graad van de zijlijn;
  • in rechte vorderbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen, die berusten op een dringende morele verplichting om in het levensonderhoud te voorzien.