Fiscaal

Ook bij erfbelasting kan sprake zijn van buitensporige last

Een kind erft samen met zijn twee broers een woning van hun moeder. De woning wordt verkocht voor € 395.000, maar twee dagen voor de levering wordt de woning door een van de broers in brand gestoken. De schade werd niet gedekt door de verzekeringsmaatschappij. Uiteindelijk is de woning voor slechts € 80.500 verkocht. Bij het opleggen van de aanslag erfbelasting is gerekend met de WOZ-waarde van € 325.000. Tijdens de bezwaarfase heeft het kind nog een beroep gedaan op de hardheidsclausule, maar die werd door de staatssecretaris afgewezen. Het kind laat het hier niet bij zitten en gaat in beroep bij Rechtbank Gelderland.

Het kind stelt dat de aanslag voor hem een individuele en buitensporige last vormt. De Rechtbank is van oordeel dat de aanslag terecht is opgelegd. De erfbelasting is een zogenoemde tijdstipbelasting. Het moment van overlijden is bepalend voor de waardering van de woning. Eventuele waardedalingen of -stijgingen na het overlijden zijn hierbij niet van belang. Desondanks vermindert de rechtbank de aanslag naar nihil, omdat de rechtbank het met het kind eens is dat er sprake is van een individuele en buitensporige last door de uitzonderlijke omstandigheden van het geval. Door de brand zal het kind per saldo geen middelen verkrijgen uit de nalatenschap.

Bijzonder geval

Deze uitspraak roept toch wel wat vragen op. De brand vond meer dan een jaar na het overlijden plaats. Zoals gezegd, is de erfbelasting een tijdstipbelasting. Hoe lang mag de periode zijn waarin je nog rekening houdt met de uitzonderlijke omstandigheden? Houden we bijvoorbeeld rekening met een beurskrach een jaar na overlijden? Dat lijkt niet logisch, omdat het risico van waardeverminderingen na overlijden overgaat naar de kinderen. Mogelijk speelt hier nog een rol dat het kind uiteindelijk geen middelen heeft verkregen uit de nalatenschap. Wat zou de uitkomst zijn geweest als er nog wel (wat) middelen uit de nalatenschap waren verkregen? Kortom, veel vragen zijn nog onbeantwoord.