Fiscaal

Box-2-belasting over € 15 miljoen bij overdracht loterijclaim naar Isle of Man

Box-2-belasting over € 15 miljoen bij overdracht loterijclaim naar Isle of Man

Een man heeft in 2008 een stichting opgericht om een massaclaim te kunnen instellen tegen een loterijorganisatie. De rechten van de claim brengt hij onder in een door hem opgerichte bv. In 2014 wordt door de man een vennootschap opgericht op Isle of Man. Aan deze vennootschap worden de rechten uit de massaclaim overgedragen voor een bedrag van € 25.000. Na een (strafrechtelijk) onderzoek constateert de Belastingdienst dat de gehanteerde prijs onzakelijk is. De waarde van de rechten bedraagt volgens de inspecteur € 15 miljoen. Hij legt een IB-navorderingsaanslag op, waarbij wordt uitgegaan van een inkomen uit aanmerkelijk belang van € 15 miljoen. De man gaat in beroep.

Rechtbank Noord-Holland is het met de inspecteur eens dat er sprake is van een winstuitdeling. De Rechtbank oordeelt dat de bv zich met de overdracht van de rechten aan de vennootschap op Isle of Man een voordeel heeft laten ontgaan ten gunste van de man. De man is immers de dga van de bv, maar ook (indirect) aandeelhouder van de vennootschap op Isle of Man. Overigens heeft de bv ook een navorderingsaanslag vennootschapsbelasting ontvangen naar een belastbare winst van € 15 miljoen, omdat onzakelijk is gehandeld bij de overdracht van de rechten. De Rechtbank heeft in een parallelle procedure ook deze navorderingsaanslag gehandhaafd.