Fiscaal

Geen vrijgestelde kwijtscheldingswinst bij uittreden met negatief kapitaal

Geen vrijgestelde kwijtscheldingswinst bij uittreden met negatief kapitaal

Een man werkt samen met een bv in een maatschap. Hij heeft een negatief kapitaal opgebouwd van ruim € 300.000. De bv vindt het niet langer aanvaardbaar om met de man samen te werken. De man en de bv komen daarom overeen dat de bv het maatschapsaandeel van de man overneemt, waarbij de koopsom wordt verrekend met het negatieve kapitaal van de man. In de (herziene) aangifte inkomstenbelasting neemt de man het standpunt in dat hij recht heeft op de kwijtscheldingswinstvrijstelling. Hof Den Bosch oordeelt dat de man niet aannemelijk heeft gemaakt dat de bv haar vordering op de man heeft prijsgegeven.

De man heeft hierdoor geen recht op de kwijtscheldingswinstfaciliteit. Uit de door de man overgelegde stukken blijkt niet dat de bv definitief heeft afgezien van pogingen om haar vorderingen te innen. Partijen zijn steeds uitgegaan van de aanwezigheid van goodwill, zo blijkt uit e-mailcorrespondentie met de bv. In feite is er gewoon sprake van een belaste goodwillvergoeding.