Fiscaal

WOB-verzoek waardering woning bij schenking

Op 3 juni 2022 heeft de staatssecretaris van Financiën documenten openbaar gemaakt naar aanleiding van een WOB-verzoek. Hiertoe behoren interne notities en gespreksverslagen van de Belastingdienst over de vraag hoe er moet worden omgegaan met de verkoop van woningen tegen een lagere waarde. Volgens de Belastingdienst moet naar de waarde in het economisch verkeer (WIEV) worden gekeken om te beoordelen of er sprake is van een schenking. Voor het berekenen van schenkbelasting is de WOZ-waarde de relevante waarde. In de toelichting bij het aangiftebiljet staat nog steeds onjuist vermeld dat schenkbelasting is verschuldigd over het verschil tussen de koopsom en de WIEV.

Ten aanzien van de verkoop van woningen, gevolgd door kwijtschelding van een deel van een koopsom, neemt de Belastingdienst het volgende standpunt in. De schenking bestaat dan uit de kwijtschelding. Op kwijtscheldingen ziet het WOZ-waarderingsvoorschrift niet. Alleen als de kwijtschelding meer dan 90% van de koopsom bedraagt, wordt aangenomen dat de woning object is van de schenking. In dat geval moet er wel worden aangesloten bij de WOZ-waarde.