Fiscaal

Ondernemer niet te laat met terugkomen op keuze aftrekbeperking

Ondernemer niet te laat met terugkomen op keuze aftrekbeperking

Een vennoot exploiteert in firmaverband een administratie- en adviesbureau. De inspecteur corrigeert het opgegeven belastbaar inkomen van de vennoot met onder meer het drempelbedrag van € 4.300 (in 2012) voor de beperkt aftrekbare kosten van voedsel, drank en genotmiddelen, representatie etc. De vennoot zou daarmee geen rekening hebben gehouden. Laatstgenoemde maakt daartegen bezwaar en stelt dat hij kiest voor de aftrek van 73,5% van de beperkt aftrekbare kosten. De inspecteur stelt dat hij die keuze uiterlijk bij de aangifte had moeten maken. Maar Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat dit onjuist is. De vennoot kan de keuze maken zolang de aanslag nog niet onherroepelijk vaststaat.

Hoe zit het ook al weer met de keuzemogelijkheden ten aanzien van de aftrek van gemengde kosten. Hieronder vallen:

  • de kosten voor voedsel, drank en genotmiddelen;
  • representatiekosten;
  • kosten van congressen, seminars, symposia, excursies en studiereizen.

Gemengde kosten zijn pas aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als een drempelbedrag wordt overschreden. Dit drempelbedrag is sinds 1 januari 2022 verhoogd tot € 4.800 (in 2012: € 4.300). Maar er is een alternatief. Je mag er namelijk ook voor kiezen om 80% (in 2012: 73,5%) van de gemengde kosten in aftrek te brengen.