Fiscaal

Geen toerekening schenking vader aan moeder ondanks goederengemeenschap

Geen toerekening schenking vader aan moeder ondanks goederengemeenschap

Een vader schenkt zijn dochter in 2001 ongeveer € 3,8 miljoen via een overboeking van zijn Zwitserse bankrekening naar een bankrekening van zijn dochter. De dochter verklaart in 2014 voor het eerst dat zij gerechtigd is tot het buitenlandse vermogen. De inspecteur stelt vast dat de vader en de moeder ten tijde van de schenking in gemeenschap van goederen waren getrouwd. Hij concludeert daaruit dat de moeder destijds € 1,9 miljoen aan haar dochter heeft geschonken en legt haar een navorderingsaanslag schenkbelasting op met een boete. Hof Arnhem-Leeuwarden vernietigt de aanslag. De moeder heeft namelijk geen schenking gedaan.

Het hof oordeelt dat voor het begrip schenking in beginsel moet worden aangesloten bij het civiele recht. Civielrechtelijk is de schenking door de vader gedaan. Het feit dat de vader en moeder waren gehuwd in algemene gemeenschap van goederen leidt niet tot een fiscale herkwalificatie van de schenking. De moeder was geen partij bij de schenking.