Fiscaal

Goedkeuring box-3-herstel en voorkoming dubbele belasting buitenlands vermogen

Klanten die in Nederland wonen en buitenlandse bezittingen en schulden hebben, kunnen voorkoming van dubbele belasting claimen. De systematiek van het Besluit voorkoming dubbele belasting (Bvdb 2001) sluit echter niet goed aan bij de berekeningswijze in het Besluit rechtsherstel box 3. In een aanvullend besluit is daarom een goedkeuring opgenomen die geldt voor de situatie waarin de toepassing van het Besluit rechtsherstel box 3 resulteert in een verlaging van het box-3-voordeel. In deze situatie wordt afgeweken van het Bvdb 2001 ten aanzien van de voorkomingsbreuk, het forfaitaire rendement van de rendementsgrondslag in het buitenland en ten aanzien van het noemerinkomen.

Concreet komen de afwijkingen op het volgende neer:

  • De voorkomingbreuk (artikel 24, lid 2 Bvdb 2001) wordt vermenigvuldigd met de belasting die is verschuldigd over het belastbaar box-3-inkomen na toepassing van het Besluit rechtsherstel box 3 (en dus niet met de belasting verschuldigd over het belastbaar box-3-inkomen).
  • Onder het forfaitaire rendement van de rendementsgrondslag in het buitenland (artikel 24, lid 5, letter a Bvdb 2001) wordt verstaan het rendement van de buitenlandse bezittingen minus het rendement van de buitenlandse schulden. Daarbij is hoofdstuk 3.1 van het Besluit rechtsherstel box 3 van overeenkomstige toepassing.
  • Het noemerinkomen (artikel 24, lid 5, letter b Bvdb 2001) wordt bepaald als het belastbare box-3-inkomen na toepassing van het Besluit rechtsherstel box 3.

Belastingplichtigen die aanspraak maken op de goedkeuring hoeven hiervoor geen verzoek in te dienen.