Fiscaal

Nederlandse adviseur heeft feitelijke leiding Antilliaanse stichting – schenkingen belast

Een Antilliaanse stichting doet uitkeringen aan personen, die haar Raad van Toezicht (RvT) heeft aangewezen. De Nederlandse adviseur van de oprichter van de stichting en de dochter van de oprichter zijn leden van de RvT. In 2008 doet de stichting grote schenkingen aan de (stief)kinderen van de oprichter. De inspecteur legt de kinderen aanslagen schenkbelasting op. Volgens de oprichter onterecht, omdat een Antilliaans trustkantoor de feitelijke leiding van de stichting heeft. Hof Arnhem-Leeuwarden is het echter eens met de inspecteur. Het trustkantoor verricht slechts administratieve diensten. De feitelijke leiding ligt bij de Nederlandse adviseur, waardoor ook de stichting in Nederland is gevestigd.