Fiscaal

Niet alle huurders hebben procesbelang bij WOZ-beschikking

Een huurder in de vrije sector spreekt met zijn verhuurder af dat de lokale belastingen die de verhuurder is verschuldigd, aan hem worden doorberekend. De huurder ontvangt een WOZ-beschikking als gebruiker van een huurwoning. Hij maakt daartegen bezwaar, maar heeft hij wel een procesbelang? Rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat dit niet zonder meer zo is. De aanwezigheid van een procesbelang bij de WOZ-waarde moet in huurderszaken steeds worden beoordeeld aan de hand van de relevante feiten en omstandigheden. De omstandigheid dat de lokale belastingen aan de huurder worden doorberekend, is daarvoor onvoldoende.

De rechtbank wijkt met deze uitspraak af van een recente, vergelijkbare zaak bij Hof Arnhem-Leeuwarden. Dit hof oordeelde dat iedere huurder die een WOZ-beschikking heeft ontvangen, geacht moet worden een procesbelang te hebben. Het hof gaf hiermee een ruime interpretatie aan de uitspraak van de Hoge Raad van 20 oktober 2017. Deze zaak betrof echter een eigenarenzaak en niet een huurderszaak, waarin het belang over het algemeen op eenvoudige wijze is vast te stellen.