Fiscaal

Lijfrente-uitkeringen terecht belast – saldomethode niet van toepassing

Een man sluit in 1997 een lijfrenteverzekering op beleggingsbasis. Vanaf 2002 betaalt hij geen lijfrentepremies meer op deze verzekering. In 2012 laat hij het opgebouwde lijfrentekapitaal omzetten in een direct ingaande lijfrente. De lijfrente-uitkering bedraagt € 3.580 per jaar en heeft een looptijd van vijf jaar. De man geeft de uitkeringen niet op in zijn IB-aangiften, omdat de saldomethode van toepassing zou zijn. De inspecteur betrekt de lijfrente-uitkering wel in de belastingheffing. Terecht, oordeelt Hof Arnhem-Leeuwarden. De man maakt namelijk niet aannemelijk dat hij een deel van de lijfrentepremies niet heeft afgetrokken.

Tip
Hoewel particulieren geen bewaarplicht hebben, is het wel verstandig om oude aangiften en aanslagen te bewaren. Daarmee kunnen zij immers aantonen dat premies niet zijn afgetrokken. Attendeer je klanten hierop.