Fiscaal

Internetconsultatie minimaal Vpb-tarief

Het ministerie van Financiën heeft tot 5 december 2022 een internetconsultatie opengesteld over het conceptwetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 (Pijler 2). Deze wet moet ervoor zorgen dat multinationals altijd ten minste 15% aan winstbelasting betalen. Het conceptwetsvoorstel is gebaseerd op een richtlijnvoorstel van de Europese Commissie, waarover nog geen akkoord is bereikt binnen de EU. Nederland is toch al begonnen met de consultatie. Dit leidt volgens het ministerie tot een betere kwaliteit van de Nederlandse wetgeving en versnelt de invoering van de definitieve wet, zodra er een akkoord komt binnen de EU.