Fiscaal

Herstel onterecht toegekende IACK – geen schending zorgvuldigheidsbeginsel

Een gescheiden man stond in 2017 tien maanden ingeschreven op een bepaald adres. Ook zijn ex-vrouw en twee kinderen stonden van 1 januari tot en met 4 april 2017 ingeschreven op dit adres. De man claimt in zijn IB-aangifte 2017 per ongeluk de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK). Hierdoor ontvangt hij € 2.725 te veel terug. De inspecteur corrigeert dit bij het opleggen van de definitieve aanslag IB 2017. De man meent dat dit niet kan, omdat de inspecteur het zorgvuldigheidsbeginsel zou hebben geschonden. Hij had namelijk het recht van de man op de IACK niet gecontroleerd. Hof Den Bosch oordeelt echter dat de inspecteur daartoe niet verplicht was.

Een inspecteur hoeft niet de hem ter beschikking staande gegevens te controleren voorafgaand aan het opleggen van een voorlopige aanslag. De gescheiden man beriep zich ook op een uitspraak van de Hoge Raad van 15 juni 2018, waarin de inspecteur de onterecht toegekende IACK niet kon herstellen. Deze zaak betrof echter een opgelegde navorderingsaanslag. Bij navordering gelden strengere eisen dan bij het opleggen van een definitieve aanslag. Het hof verwerpt daarom het beroep op deze uitspraak.